Allmänna villkor för Runcitys lopp


Anmälan


Anmälan sker via raceone.com. Genomförd anmälan innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att dina kontaktuppgifter du uppgivit i anmälan, såsom namn, adress, telefonnummer, epostadress etc. kommer att sparas i våra kundregister. Namn på anmälan kommer även att visas i eventuella startlistor och resultatlistor på raceid.com och i appen RaceONE.

 

Anmälan till något av Runcitys lopp kan efter genomförd betalning ses som definitiv och kan inte återlösas. Lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokal är ej tillämplig på kulturevenemang, idrottsevenemang eller liknande fritidsaktivitet. Läs mer: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200559-om-distansavtal-och-avtal-utanfor_sfs-2005-59Deltagande


Samtliga av Runcitys lopp är virtuella och deltagande sker på egen risk. Själva loppet genomförs på egen hand. Du ansvarar själv för att genomföra det på ett säkert sätt och att följa alla regler och rekommendationer som finns för att minska smittspridning av Covid-19.


Eftersom alla våra lopp är virtuella kommer dina tider inte att kunna räknas som officiella resultat.

 

På eventuellt utlämningsställe om du i anmälan valt detta alternativ kan personalen komma att ta foton och filmer, dessa kan komma att användas på vår hemsida, i sociala medier, annonser och dylikt. Meddela oss på info@runcity.se om du ser en bild på dig du önskar att vi tar bort.

 

Skulle det ske några förändringar i till exempel restriktioner så att våra utlämningsställen inte kommer att kunna ha öppet, så kommer vi kostnadsfritt skicka hem medalj och goodiebag i de fall man valt att hämta på utlämningsställe.